Výměna žárovek v interiéru za LED

 • Výměna žárovek za LED u běžného vozidla je pro průměrně zručného člověka otázkou 15 - 30min.
 • Budete-li se řídit pokyny viz níže, zvládnete výměnu sami.
 • Pokud máte obavy z poškození vozidla, využijte raději služeb autoservisu.
 • V případě montáže v autoservisu je nutno zohlednit nejen servisní čas a technikovi znalosti, ale především přenesení zodpovědnosti za možné poškození!

Základní doporučení montáže LED osvětlení do vozu

 • Před výměnou doporučujeme zhasnout osvětlení vozu nebo odpojit pojistku osvětlení … žárovky vás nebudou pálit.
 • Většina krytů jde vycvaknout malým plochým šroubovákem. Aby jste předešli poškrábání, doporučujeme používat u stropů teflonový klín, který nepoškodí interiér.
 • Některé kryty mohou být špinavé – doporučujeme mít nachystaný vlhčený ubrousek, pro případné očištění rukou a utření krytů.
 • Pokud si nejste jisti, jestli jde kryt vycvaknout, zkuste zkontrolovat, zda pod některým plastem není šroubek (platí zejména pro stropní lampičky koncernu VW).
 • U velkých stropních světel (např. VW MULTIVAN) je třeba vrazit klín ze strany lampičky a vycvaknout čtyři svorky u každého světla.
 • Žárovku můžete vytáhnout opatrně malými kleštičkami - sklo vám bude jinak klouzat, zejména pokud si lampičku nezhasnete. Pozor na poškození skla!
 • LED diody mohou u některých vozidel mírně trvale prosvítat i při zhasnutém světle - jedná se však pouze o „zbytkové proudy“ ve vozidle (řádově 0.1-0.5mA = v žádném případě to nemá vliv na vybití baterie). Tyto zbytkové proudy byly ve vozidle i před výměnou LED, běžnou žárovku ovšem nedokázaly nažhavit. Toto lze odstranit připojením usměrňovací diody před žárovku v hodnotě 1Kč. Vyšší modely vozidel tuto diodu obsahují již z výroby.

Pravidla výměny LED žárovek v automobilu

 • Žárovku doporučujeme měnit s odpojeným konektorem lampičky - minimalizujete tak možnost spálení pojistky při spojení kontaktů.
 • Pokud LED po zapojení nesvítí, otočte její vývody o 180 stupňů - LED oproti běžné žárovce rozlišuje + a -.
 • Pokud LED stále nesvítí, zkontrolujte, zda není spálená pojistka = ostatní žárovky svítí.
 • Doporučujeme přimáčknout kontakty svorek, aby se LED pevněji upnula.

 

                 

Ukázka instalace LED sady do vozidla Škoda Octavia II Combi

 1. Plochým šroubovákem opatrně vycvakneme lampičku (z jedné strany je v ní drobný výřez).
 2. Některé lampičky ve vyšších modelových řadách vozidel na sobě mají plechový kryt. Ten se musí lehce ohnout a po výměně opět narovnat.
 3. Odpojte lampičku od konektoru (vyhnete se tak vyzkratování pojistky).
 4. Zatlačte na žárovku šroubovákem a vycvakněte ji.
 5. Zasuňte místo standardní žárovky LED žárovku.
 6. Odzkoušejte, že LED žárovka svítí. Pokud by LED nesvítila, je potřeba žárovku v konektoru otočit o 180 stupňů.
 7. Zkontrolujte, že je žárovka pevně usazena. Pokud není, přihněte kontakty šroubovákem nebo kleštičkami (opět s odpojeným napájením).
 8. Zacvakněte lampičku zpět.
 9. U stropních světel doporučujeme používat hladký klín (v našem případě montážní TEFLONOVÝ klín), aby jste nepoškodili interiér vozu.